Monday, 28 November 2011

Contoh Aktiviti dan Latihan 2Fasa 1              : Apakah hukum minum arak?
                          Apakah yang berlaku sekiranya seseorang tidak sebahyang?
                          Jawapan ;
                          Hukumnya haram ustaz.
                          Berdosa kerana wajib dilakukan.

Fasa 2              : Teks halaman 100.
                          Soalan guru ;
                          Apakah hukum puasa Ramadhan?
                          Bilakah umat islam disyariatkan berpuasa?
                          Jawapan ;
                          Hukum puasa Ramadhan adalah wajib.
                          Tahun disyariatkan berpuasa ialah pada 10 Syaaban tahun kedua hijrah.
                 

Fasa 3              : Lembaran kerja

Jawab soalan di bawah.
1.Apakah hukum puasa Ramadhan?
2.Bilakah umat islam disyariatkan berpuasa?
3.Apakah yang dimaksudkan dengan wajib?
4.Apakah yang akan berlaku jika umat islam tidak berpuasa?
5.Berikan 3 hikmah berpuasa.


Fasa 4              : Soalan kuiz ;
  Sebutkan 2 hikmah berpuasa.
  Hukum berpuasa adalah wajib jadi apa akan berlaku jika seseorang tidak
  berpuasa.
  Nyatakan tahun umat islam disyariatkan berpuasa.
  Meningkatkan ketakwaan termasuk dalam hikmah puasa,betul atau salah.
 

No comments:

Post a Comment