Monday, 28 November 2011

Contoh Aktiviti dan Latihan 2Fasa 1              : Apakah hukum minum arak?
                          Apakah yang berlaku sekiranya seseorang tidak sebahyang?
                          Jawapan ;
                          Hukumnya haram ustaz.
                          Berdosa kerana wajib dilakukan.

Fasa 2              : Teks halaman 100.
                          Soalan guru ;
                          Apakah hukum puasa Ramadhan?
                          Bilakah umat islam disyariatkan berpuasa?
                          Jawapan ;
                          Hukum puasa Ramadhan adalah wajib.
                          Tahun disyariatkan berpuasa ialah pada 10 Syaaban tahun kedua hijrah.
                 

Fasa 3              : Lembaran kerja

Jawab soalan di bawah.
1.Apakah hukum puasa Ramadhan?
2.Bilakah umat islam disyariatkan berpuasa?
3.Apakah yang dimaksudkan dengan wajib?
4.Apakah yang akan berlaku jika umat islam tidak berpuasa?
5.Berikan 3 hikmah berpuasa.


Fasa 4              : Soalan kuiz ;
  Sebutkan 2 hikmah berpuasa.
  Hukum berpuasa adalah wajib jadi apa akan berlaku jika seseorang tidak
  berpuasa.
  Nyatakan tahun umat islam disyariatkan berpuasa.
  Meningkatkan ketakwaan termasuk dalam hikmah puasa,betul atau salah.
 
Contoh RPH 2Mata pelajaran             : Pendidikan Islam
Kelas                           : Tahun 6 Bijak
Tarikh                          : 27 Mei 2011
Masa                            : 10.00 pagi – 11.00 pagi(60 minit)
Bilangan murid           : 39 orang
Bidang pelajaran         : Puasa
Objektif pembelajaran : Menyatakan hukum,tahun disyariatkan dan hikmah berpuasa
Hasil pembelajaran      : Di akhir sesi pembelajaran ini,murid dapat :
                        A         Menguasai isi kandungan
                                    a.Menyatakan hukum dan tahun disyariatkan puasa
                                    b.Menyenaraikan hikmah puasa
                        B         Membina kemahiran berfikir dan strategi berfikir
                                    a. Merancang membina peta minda hikmah puasa
                       C             Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni
                                    a. Melibatkan diri secara aktif dalam kerja kumpulan
                                    b.menguruskan ahli kumpulan untuk membuat peta minda

Konsep/prinsip/hukum/teori :
Hukum puasa wajib
Tahun disyariatkan 10 Syaaban tahun kedua hijrah
Hikmah puasa :
Tanda  kesyukuran kepada Allah, merehatkan sistem penghadaman, meningkatkan ketakwaan 
kepada Allah,melatih diri bersifat mahmudah


Bahan,peralatan dan bahan sumber :
Carta
LCD Projektor
Lembaran kerja

Langkah berjaga-jaga
Pastikan murid tidak menghalang pancaran projektor

Pengetahuan sedia ada
Murid telah biasa menggunakan hukum-hukum dalam islam

Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan/Mencungkil Idea
(3 Minit)
Wajib,makruh,haram,harus
Mencungkil pengetahuan sedia ada murid dengan bersoal jawab tentang hukum-hukum yang biasa digunakan dalam kehidupan seharian
Murid memberi respon dengan memberikan hukum-hukum yang biasa digunakan dalam kehidupan seharian
Strategi/Teknik:
Penyoalan seluruh kelas
Menstruktur/Menstruktur semula
(20 Minit)
Hukum puasa wajib
Tahun disyariatkan pada 10 Syaaban tahun kedua hijrah
Hikmah puasa :
Tanda  kesyukuran kepada Allah, merehatkan sistem penghadaman, meningkatkan ketakwaan 
kepada Allah,melatih diri bersifat mahmudah


Guru mengarahkan murid membaca teks secara beramai-ramai dan dalam kumpulan mengenai hukum dan tahun disyariatkan puasa
Penyoalan dilakukan
Guru mengarahkan murid secara berkumpulan membuat peta minda berkaitan dengan hikmah berpuasa dan lakukan pembentangan
Guru memaparkan carta berkaitan hikmah puasa setelah murid habis melakukan pembentangan

Debriefing
Taksir kefahaman murid secara lisan – Murid yang telah kuasai tajuk maju ke fasa seterusnya dan yang belum dikumpul dalam kumpulan kecil untuk diberi penerangan
Murid membaca teks beramai-ramai dan dalam kumpulan berkaitan hukum dan tahun disyariatkan puasa
Respon terhadap soalan guru
Murid dalam kumpulan mencari dan menyiapkan peta minda hikmah puasa untuk dibentangkan

Aktiviti pemulihan
Mendengar penerangan guru
Stategi/Teknik :
Inkuiri terbimbing

Sumber/Bahan : Carta
Aplikasi Idea
(5 Minit)
Lembaran kerja
Menyediakan soalan menggunakan LCD Projektor
Pelajar diminta menjawab soalan
Strategi :
Menjawab soalan
Sumber/Bahan :
LCD Projektor
Refleksi/Penutup
(2 Minit)
Hukum puasa wajib
Tahun disyariatkan pada 10 Syaaban tahun kedua hijrah
Hikmah puasa :
Tanda  kesyukuran kepada Allah, merehatkan sistem penghadaman, meningkatkan ketakwaan 
kepada Allah,melatih diri bersifat mahmudah

Taksir kefahaman murid melalui kuiz
Tingkatkan penglibatan murid dengan memberi pengukuhan
Murid sedaya upaya cuba menjawab soalan kuiz pendek disebabkan pengukuhan yang diberi dan membuat kesimpulan pelajaran dengan menyatakan idea utama serta mengaitkannya dengan idea asal
Strategi :
Kuiz pendek

Sumber/Bahan :
Carta