Thursday, 8 December 2011


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata pelajaran             : Pendidikan Islam
Kelas                           : Tahun 4 Cemerlang
Tarikh                          : 11 November 2011
Masa                            : 9.30 pagi – 10.00 pagi(30 minit)
Bilangan murid           : 25 orang
Bidang pelajaran         : Adab Makan dan Minum
Objektif pembelajaran : Menyatakan adab makan dan minum
Hasil pembelajaran      : Di akhir sesi pembelajaran ini,murid dapat :
                        A         Menguasai isi kandungan
                                    a.Menyatakan adab makan dan minum
                                   
                        B         Membina kemahiran berfikir dan strategi berfikir
                                    a. Merancang membina carta berkaitan adab makan dan minum

                        C         Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni
                                    a. Melibatkan diri secara aktif dalam kerja kumpulan
                                    b.Bertanya rakan tentang adab makan dan minum


Konsep/prinsip/hukum/teori :
Adab Makan dan Minum
Tingkah laku bersopan ketika makan dan minum(sebelum dan selepas)

Bahan,peralatan dan bahan sumber :
Kertas bergambar
Kad manila
Lembaran kerja
Teks adab makan dan minum

Langkah berjaga-jaga
Pastikan murid tidak bertolak-tolak ketika melaksanakan tugas agar tidak ada yang tercedera

Pengetahuan sedia ada
Murid telahpun biasa dengan adab makan dan minum di rumah secara tidak diketahui


Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan/Mencungkil Idea
(5 Minit)
Kertas bergambar
Mencungkil pengetahuan sedia ada murid dengan membuat penyoalan melalui kad bergambar yang dilihat
Contoh :
Apakah yang dapat dilihat di dalam gambar yang ditunjukkan?
Murid memberi respon terhadap soalan guru
Strategi/Teknik:
Penyoalan seluruh kelas
Menstruktur/Menstruktur semula
(17 Minit)
Adab makan dan minum :
Membasuh tangan sebelum dan selepas makan
Membaca doa
Tidak berebut-rebut
Ambil makanan yang dekat dahulu
Mengutarakan persoalan utama :
Guru mengarahkan murid dalam kumpulan mencari adab makan dan minum berdasarkan teks yang telah disediakan.
Guru membimbing murid dalam sesi perbentangan
Guru menyediakan bahan yang diperlukan untuk murid melaksanakan aktiviti
Murid membuat perbincangan dalam kumpulan dengan mencari jawapan berdasarkan teks yang disediakan
Membina carta
Murid membentangkan hasil yang diperoleh

Stategi/Teknik :
Perbincangan
Inkuiri terbimbing digunakan

Sumber/Bahan : Kad manila,pen marker
Aplikasi Idea
(5 Minit)
Menjawab soalan
Lembaran kerja
Bagi mendatangkan keseronokan dan murid mendapat markah segera guru mengarahkan murid bertukar-tukar lembaran kerja agar dapat murid lain memeriksanya dengan jawapan yang diperolehi secara bersama
Pelajar diminta menjawab soalan yang terdapat dilembaran kerja
Murid bertukar-tukar lembaran kerja dan memeriksa lembaran kerja rakan dengan jawapan yang dibincangkan bersama
Strategi :
Menjawab soalan
Refleksi/Penutup
(3 Minit)
Adab makan dan minum :
Membasuh tangan sebelum dan selepas makan
Membaca doa
Tidak berebut-rebut
Ambil makanan yang dekat dahulu
Taksir kefahaman murid melalui teknik penyoalan
Tingkatkan penglibatan murid dengan memberi pengukuhan
Murid sedaya upaya cuba menjawab disebabkan pengukuhan yang diberi dan membuat kesimpulan pelajaran dengan menyatakan idea utama serta mengaitkannya dengan idea asal
Strategi :
Penyoalan seluruh kelas

Friday, 2 December 2011


Rukun-rukun puasa wajib

1. Niat - hendaklah berniat puasa pada malamnya untuk puasa esok hari. Niat adalah gerakan hati, bukannya gerakan dua bibir. Niat ini perlu dilakukan pada setiap malam, waktunya, mulai jatuh matahari hingga sebelum terbit fajar. Segala apa jua amalan dikira mengikut niatnya, tanpa niat sesuatu amalan tidak sah.

Walau bagaimanapun, dikhuatiri sepanjang kita berpuasa sebulan Ramadan ini, berkemungkinan pada malam-malamnya kita terlupa berniat maka kita digalakkan berniat bagi sebulan Ramadan itu dengan meniatkan pada malam sebelum hari pertama berpuasa dengan niat. Aku berniat puasa esok hari dan hari-hari seterusnya sepanjang bulan Ramadan yang wajib atasku kerana Allah Taala.

2. Menahan diri dari makan, minum, bersetubuh dan muntah serta meninggalkan segala apa sahaja perkara-perkara yang membatalkan puasa.